FOTOREGIONKRUSZYN I OKOLICE 2020

Zwracamy się o pomoc naszemu koledze Staśkowi Kosmowskiemu z sekcji spadochronowej dotkniętego ciężka choroba List do włocławskich spadochroniarzy od Waleriana Włodarkiewicza z USA pierwszego instruktora sekcji spadochronowej Aeroklubu Włocławskiego Walerian Włodarkiewicz List od Waleriana Włodarkiewicza List od Waleriana Włodarkiewicza Walerian Włodarkiewicz Walerian Włodarkiewicz List od Waleriana Włodarkiewicza Włodzimierz Kaczyński Szef wyszkolenia w Aeroklubie Włocławskim.,Instruktor spadochronowy […]

                           Zbigniew Wieczorek – Fotograf                        Żaneta Sakwa – Fotograf & Facebook wieczorek.foto@gmaill.com                              wieczorek.foto@gmaill.com